صنعت نساجی یکی از هنرهای اصیل و سنتی ایرانی است و مشهورترین شهر در زمینه صنعت نساجی در ایران شهر یزد است. از گذشته‌های دور  پارچه های یزدی و دستمال‌های زیبای شهر یزد از راه جاده ابریشم به تمامی جهان فرستاده می‌شد. به نساجی سنتی در یزد به صورت عامیانه شعربافی گفته می‌شود. شعربافی به مجموع مشاغل نساجی سنتی یزد از قبیل دارایی بافی، احرامی بافی، ترمه بافی، بافت دستمال‌های سنتی و شال که به وسیله دستگاه سنتی بافندگی بافته می‌شود ، گفته می‌شود. دستمال یزدی و سفره نان و چادرشب و شمد یا روكش و لنگ یزدی از جمله این تولیدات است.