یزد به لحاظ تولید و تهیه فرآورده‌های مختلف از كنجد رتبه نخست کشور را دارد به نحوی که روغن کنجد، حلوا ارده و ارده آن شهرت جهانی دارد. ارده سازی در استان یزد به ویژه شهر اردکان قدمتی چند صد ساله دارد و تعداد زیادی از کارگاه ‌ها هنور هم به صورت سنتی ارده تولید می ‌کنند.يزد  هم چنين رتبه نخست كيفيت روغن كنجد را در كشور داراست. تجربه و تخصص در فرآوری گیاه کنجد، استان یزد را به قطب صنعتی تولید محصولات کنجدی تبدیل کرده است.از جمله اين توليدات مي توان به ارده،حلواارده،حلواشكري،روغن ارده و روغن كنجد بكر و فرابكر اشاره كرد.