استفاده از ظروف مسي به روزگاران قديم باز ميگردد زماني كه تنها ظروف آشپزي موجود در آشپزخانه ها همين ظروف مسي مثل ديگچه بود ، اما بدليل سنگيني وزن و قيمت ،اين ظروف چند سالي بدست فراموشي سپرده شد و ظروف آلومينيومي و تفلون وچدن جايگزين آن شدند ولي رفته رفته مردم با خواص و مزاياي بي نظير مس آشنا شدند و دوباره اين ظروف جاي خود را در آشپزخانه ها باز كرد.

انواع ظروف مسي عبارتند از:ديگچه هاي يزدي مسي،ميوه خوري مسي ،سيني هاي مختلف مسي،شكلات خوري مسي و ….